+ Tên dự án: THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE

+ Mã: TCCC02

+ Chủ đầu tư: Anh Trung

+ Thời gian thực hiện: 04/2020

+ Vị trí: Chung cư King Palace – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân

THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE
THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO CẤP KING PALACE